fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

18.7 C
Warszawa
czwartek, 23 maja, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Separatyzm: Katolicy zabierają głos

Sekularyzm, prawo bioetyczne... Francuska Akademia Katolicka zamierza wpłynąć na debatę publiczną.

Warto przeczytać

Sekularyzm, prawo bioetyczne… Francuska Akademia Katolicka zamierza wpłynąć na debatę publiczną.

Jest to niewątpliwie najmłodsza akademia we Francji, ale nie najmniej aktywna. Utworzona w 2008 roku Katolicka Akademia Francuska, dyskretnie skupia wszystkich uczonych świata katolickiego oraz intelektualistów, reprezentujących różne dziedziny wiedzy. Większość z nich to ludzie świeccy, a zakonnicy stanowią niewielką mniejszość. Są wśród nich: filozofowie Chantal Delsol i Pierre Manent, pisarz Alain Vircondelet i prawnik Dominique de la Garanderie.

Organizacja ta regularnie publikuje obszerne opracowania na poziomie akademickim, ale obecnie wkracza na nowe tory i publikuje oświadczenia dotyczące najważniejszych kwestii społecznych. Na przykład w jednym z ostatnich wydań Le Figaro Vox, opublikowano obszerny artykuł na temat projektu ustawy dotyczącej „poszanowania zasad republikańskich”.

Akademia obawia się, że „spokojne stosunki, jakie panują dziś między Republiką a sektami”, zostaną zastąpione „nieufnością i podejrzliwością”. Wraz z tą „radykalną zmianą”, o której mówi się w następujący sposób: „Zrozumiawszy religię, której nie zna, prawodawca zrywa z tradycyjną polityką. Pod pretekstem walki z „komunitaryzmem”, który przeniknął do islamu, optuje się za przyjęciem całej gamy środków represyjnych. Wymierzone są one we wszystkie religie. Poważnie ograniczają wolność zrzeszania się i wolność wyznania, jednak nie osiągając założonego celu.”.

„Szczególne stowarzyszenia”

Ostrzeżenie to powtarza się w ostatnich tygodniach, w podobnych wypowiedziach przedstawicieli kilku wyznań. Wśród nich są głosy protestantów i katolików. Znany ze swej powściągliwości w debatach publicznych – Biskup Éric de Moulins-Beaufort, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji – powiedział, że pragnie przejść „od reżimu zaufania do reżimu nieufności”.

Akademia uważa, że najpoważniejszą kwestią jest „naruszenie samego sedna wolności kultu, gwarantowanej przez ustawę z 1905 roku.”. Przyjęcie projektu ustawy, wprowadzającej środki kontroli i sankcje karne nie mające precedensu od czasów rewolucji francuskiej – „stanowiłoby rewolucję w stosunku do ustawy z 1905 roku”. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związków wyznaniowych, które byłyby zdane na pastwę „środków odwetowych”, ustalanych indywidualnie przez miejscowego prefekta.

„Jesteśmy akademią intelektualną, ale gdy społeczeństwo podlega oddziaływaniom w wymiarze religijnym, chcemy również wpływać na debatę publiczną.” – zaznacza Hugues Portelli, przewodniczący Francuskiej Akademii Katolickiej (Académie Catholique de France).

Wśród kilku propozycji zawartych w opublikowanym tekście, Francuska Akademia Katolicka proponuje, aby rząd zawiązał „szczególne stowarzyszenia” – „bezpośrednio” z władzami muzułmańskimi. Dzięki temu funkcjonowałyby one w ramach obowiązujących przepisów z 1905 i 1907 roku.

„Bardzo represyjny i bezproduktywny charakter propozycji zmian tej ustawy, doprowadził do tego, że gremium akademickie przekazało swoje przemyślenia członkom komisji prawnych Zgromadzenia i Senatu.” – twierdzi Hugues Portelli, który przewodniczy Akademii i dodaje – „Jesteśmy akademią intelektualną, ale zamierzamy też wpływać na debatę publiczną, ilekroć społeczeństwo zostaje doświadczone w wymiarze religijnym”. Potwierdzeniem tych słów jest publikacja oświadczenia w sprawie projektu ustawy bioetycznej, którą nazwano „zapowiedzią katastrofy”.

Autor: Jean-Marie Guénois

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię