fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

16.4 C
Warszawa
niedziela, 23 czerwca, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Rada Europy została oskarżona o brak przejrzystości – donosi Express.co.uk

„Czas, aby Rada Europy zaakceptowała, że przejrzystość musi być zasadą, jeśli chodzi o zwykłą procedurę ustawodawczą UE, a nie tylko ją deklarowała” – uważa profesor prawa Laurent Pech, który wcześniej zwrócił się w tej sprawie do Luksemburga.

Warto przeczytać

Europejski Sąd Pierwszej Instancji skrytykował Radę za brak przejrzystości, co spowodowało, że stanęła ona w obliczu kolejnej porażki prawnej.  

W kwietniu Trybunał uznał Radę Europy za winną odrzucenia opinii własnej służby prawnej. Opinia prawna wstrzymana przez Radę pochodziła z 2018 r. Przepis dotyczący zasady praworządności był wtedy nadal kluczowym elementem wniosku Komisji w sprawie obecnych wieloletnich ram finansowych. 

Orzeczenie to wywiera presję na Radę, ograniczając jej możliwości zaklasyfikowania porad prawnych własnych prawników jako tajnych. 

Rada zapowiedziała, że odwoła się od wyroku, Chce przedstawić jednak te same argumenty, które sąd już odrzucił.  

W swoim odwołaniu Rada napisała: „Biorąc pod uwagę szeroki wpływ tego wyroku na prace i proces decyzyjny Rady, odwołanie od wyroku Sądu do Trybunału Sprawiedliwości wydaje się uzasadnione”. 

„Cieszę się, że Rada odwołuje się od wyroku Sądu w mojej sprawie, ponieważ da to Trybunałowi możliwość przyjęcia rozumowania Sądu, a czyniąc to, dostosować swoje wcześniejsze orzecznictwo do nowych ram konstytucyjnych ustanowionych przez Traktat z Lizbony” – powiedział Laurent Pech. 

Ale sąd już wcześniej stwierdził, że jakikolwiek wpływ na podejmowanie decyzji jest „czysto spekulacyjny”. 

Nie tylko Radzie Europy brakuje przejrzystości 

Jeśli chodzi o instytucje europejskie, zarzut braku przejrzystości dotyczy nie tylko Rady Europy. Solidnie dostało się za to też Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen. „Nie pozwoliła ona Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) na działanie w najlepszym interesie obywateli Europy” – stwierdziła w lutym Emily O’Reilly, Rzecznik Praw Obywatelskich UE. Ustaliła ona, że Komisja nie zapewniła pełnej przejrzystości i odpowiedzialności w zakresie gromadzenia danych dotyczących COVID-19 z państw członkowskich podczas pandemii. 

O’Reilly powiedziała, że „należało zrobić znacznie więcej, aby komunikować się z opinią publiczną w celu wyjaśnienia, w jaki sposób i na podstawie jakich dowodów naukowych ECDC dokonało oceny”. Padły też mocne słowa, że von der Leyen „oszukała Europejczyków”.  

Rzecznik powiedziała „Politico”: „Nie powinieneś zakładać agencji, która nazywa się Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób, a następnie nie pozwalać jej na to”. Uważa, że „interes publiczny musi mieć pierwszeństwo przed wszystkim”, a „przejrzystość i odpowiedzialność powinny być podstawą instytucji, która odgrywa rolę w ochronie zdrowia publicznego”. 

Rzecznik zarzuciła Komisji stosowanie podwójnych standardów. Kiedy zażądano od AstraZeneca upublicznienia jej kontraktu na szczepionki, „komisja nagle wezwała do przejrzystości. Dostrzegli wtedy wartość przejrzystości, ponieważ leżało to w ich interesie” – powiedziała O’Reilly. 

Rzecznik przedstawiła sprawę jasno w swoim raporcie: „Zbyt często władze krajowe miały problemy z przekazaniem pełnych danych ECDC lub nawet nie odpowiedziały na jego apele o ważne dane”. Zarzuciła Komisji też to, że „nie posiadała kompleksowego zestawu danych dotyczących szpitali i innych krytycznych zasobów medycznych w państwach członkowskich”. 

Źródło: https://www.express.co.uk/news/world/1446515/eu-news-eu-council-general-court-transparency-Charles-Michel

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię