fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

19 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

ROP, czyli nowa polityka środowiskowa w kontekście działań przedsiębiorców

Tocząca się właśnie debata o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) dotyka ważnych zagadnień związanych z recyklingiem i zbiórką surowców wtórnych. Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się, że poruszane są głównie kwestie finansowe, to jednak jest to tylko jeden z celów przyświecających przedsiębiorcom.

Warto przeczytać

Głównym akcentem ich działania jest bowiem wymuszenie rzetelnych mechanizmów, które pozwolą na efektywne zarządzanie odpadami, a co za tym idzie skuteczną ochronę środowiska. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, czyli ZPP wystosował apel do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, oraz do Ministra Klimatu i Środowiska dotyczący tej sprawy. W ocenie Zarządu Związku, kluczowe są działania środowiskowe związane z wdrożeniem wydajnej gospodarki obiegu zamkniętego oraz procedur dotyczących recyklingu, w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”.

„Uważamy, że kwestią wtórną jest dostosowanie sposobu poboru, wydatkowania i określania wielkości strumienia środków finansowych będących jednym z mechanizmów umożliwiających realizację celów środowiskowych. Środki finansowe i ich wielkość nie są celem samym w sobie. Ich właściwy przepływ ma stymulować mechanizmy zwiększające efektywność systemu” – jak stwierdzono w oświadczeniu. Związek zauważa, że to konsument jest realnym płatnikiem w systemie ROP, nie zaś przedsiębiorstwo wytwarzające produkt wraz z opakowaniem, zaś oprócz środowiska największą korzyść z działania ROP odnosi całe społeczeństwo.

Jednomyślne działania drogą do sukcesu

ZPP poddało szczegółowej analizie możliwe mechanizmy działania ROP. We wnioskach Związek zwraca uwagę na postanowienia Artykułu 8a dyrektywy i jego najważniejszych elementów, które mogą zadecydować o skuteczności całego systemu. Obejmują one:

  • finansowanie zagospodarowania opadów opakowaniowych, które powinno pokrywać rzeczywiste koszty netto tego procesu,
  • wysokość stawek opłat wynikającą z uwzględnienia najkorzystniejszego sposobu zarządzania odpadami pod względem ilości i jakości, przy równoczesnym utrzymaniu efektywności finansowej z zastosowaniem kosztu netto,
  • przejrzyste zdefiniowanie obowiązków poszczególnych uczestników systemu i to na każdym etapie określonych przez ROP procesów.

Wzięcie pod uwagę tych czynników pozytywnie wpłynie na gospodarkę odpadami w Polsce oraz powiązanych z tym zagadnień, przy uwzględnieniu niezawodnych sposobów wymuszających zwiększenie poziomów zbiórki i recyklingu. Tylko kompleksowe działania mogą dać pożądany skutek przed 2025 rokiem. Jak stwierdza ZPP:

„Rozwiązania systemowe harmonizujące definicje, porządkujące rynek, nakładające na wprowadzających realną odpowiedzialność umożliwiającą rzeczywiste wpływanie na system i wypracowane w dialogu z przemysłem, mogą przełożyć się na osiągnięcie celów wyznaczonych przez Komisję Europejską”.

ROP to łańcuch wielu powiązanych ze sobą podmiotów jednak rozbijanie go na pojedyncze ogniwa, bez całościowego potraktowania sprawy nie przyniesie pożądanych rezultatów. „Takie punktowe podejście z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało niezrealizowaniem celów środowiskowych, nałożeniem na Polskę kar z tym związanych oraz dodatkowo odpowiednim zwiększeniem podatku od niepoddanych recyklingowi opakowań z tworzyw sztucznych, za co wszyscy jako społeczeństwo dodatkowo zapłacimy” – trafnie podsumowali przedstawiciele ZPP, dodając, że przy tworzeniu nowego modelu ROP priorytetowo należy potraktować zagrożenia związane z urzeczywistnieniem pomysłów dotyczących celu najważniejszego – ochrony środowiska.

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię