fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

8.2 C
Warszawa
poniedziałek, 15 kwietnia, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

TOPAZ włączony do ASCA

14 marca Polska pomyślnie zakończyła testy interoperacyjności stanowiące warunek uzyskania członkostwa w międzynarodowej inicjatywie Artillery Systems Activities (ASCA). W ten sposób potwierdzony został nadany TOPAZ-owi przez Wojsko Polskie status narodowego systemu artyleryjskiego dla Wojsk Rakietowych i Artylerii, wpisany w łańcuch sojuszniczego dowodzenia.

Warto przeczytać

Tym samym Polska została pełnoprawnym członkiem inicjatywy Artillery Systems Cooperation Activities. Decyzję podjęto podczas głosowania w ramach konferencji ASCA, odbywającej się w dniach 6-14 marca w Koblencji. Oznacza to pomyślne zwieńczenie sześcioletnich starań o dołączenie do tej międzynarodowej społeczności.

W 2023 roku zautomatyzowany system kierowania ogniem TOPAZ z interfejsem ASCA poddano szczegółowym testom interoperacyjności. Zgodnie z metodyką, próby realizowano w pierwszej kolejności z systemem państwa wprowadzającego, którym dla Polski były od 2020 roku Stany Zjednoczone (z systemem Advanced Field Artillery Tactical Data System). Kolejny etap takiego samego zakresu testów przeprowadzonego z innym państwem członkowskim inicjatywy, którym była Kanada, stanowiło potwierdzenie interoperacyjności z systemem Fires Automation and Targeted Effects System.

Podsumowanie przeprowadzanych testów stanowiły raporty i ustalone procedury użytkowania narodowej implementacji interfejsu ASCA. Dokumenty były podstawą analiz oraz rekomendacji dwóch podkomitetów (do spraw operacyjnych i technicznych), potwierdzających wykonanie przez Polskę wszystkich kroków wymaganych do przyjęcia do społeczności ASCA, jako pełnoprawnego już członka. Formalnie status i gotowość naszego kraju do członkostwa w ASCA, jednogłośnie nadał ostatniego dnia konferencji w Niemczech komitet sterujący tej organizacji.

Artillery Systems Cooperation Activities to międzynarodowa inicjatywa z udziałem państw członkowskich NATO. Jej celem jest zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania zautomatyzowanych systemów kierowania ogniem artylerii państw Sojuszu. Realizacje przyjętych założeń zapewnia zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitych interfejsów zaimplementowanych w ramach poszczególnych systemów krajowych.

Wejście Polski do grona pełnoprawnych członków inicjatywy ASCA uwierzytelnia dojrzałość używanego przez Siły Zbrojne RP zautomatyzowanego systemu kierowania ogniem TOPAZ i sprawdza jego interoperacyjność. Tym samym nastąpiło dopełnienie kolejnego etapu rozwoju narodowego rozwiązania, zapewniającego wypełnienie potrzeb Wojsk Rakietowych i Artylerii.

TOPAZ z interfejsem ASCA dotychczas został wprowadzony do dwóch dywizjonowych modułów ogniowych 155-mm armatohaubic. Pierwszy wykorzystuje w pełni spolonizowane i wyprodukowane w Polsce działa Krab, drugi obsługuje dostarczone z Korei Południowej K9. Wraz z amerykańskimi wyrzutniami rakiet HIMARS, wezmą one udział w międzynarodowych ćwiczeniach organizowanych cyklicznie w Polsce i za granicą pod kryptonimem „Dynamic Front”.

Maciej Małek


GRUPA WB jest zatrudniającym dwa tysiące pracowników polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

SourceGrupa WB

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię

Najnowsze artykuły