fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

7.5 C
Warszawa
sobota, 20 kwietnia, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Polska potrzebuje ofensywy dyplomacji gospodarczej i handlowej

Warto przeczytać

Niespełna miesiąc temu – 16 lutego 2021 r. na łamach naszego portalu, wiceminister Paweł Jabłoński opowiadał o tym jak MSZ wspiera promocję polskich przedsiębiorstw za granicą. 

Nazajutrz po publikacji, postanowiliśmy uzupełnić wywiad o informacje na ten sam temat, uzyskane od przedstawicieli polskich ambasad w Berlinie, Pradze i Paryżu. W tym celu do każdej placówki dyplomatycznej skierowaliśmy trzy, takie same pytania: 

  1. Jakie są priorytety polskiej dyplomacji ekonomicznej, wynikające ze specyfiki danego kraju?
  1. Jakimi narzędziami dysponuje ambasada w sferze promocji internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i inwestycji?
  2. Na jaką pomoc może liczyć nasz przedsiębiorca, zgłaszając się z prośbą o wsparcie do polskiej ambasady?

 Po ponad dwóch tygodniach oczekiwania, otrzymaliśmy informację zwrotną.

Ambasady odpowiadają

Berlin – RFN:

Republika Federalna Niemiec jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych.  Wymiana handlowa Berlin-Warszawa osiągnęła rekordowy poziom w 2019 r. Z raportów Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając wolumen prawie 127,7 mld euro. Tak intensywne relacje pomiędzy naszymi państwami implikują szczególne wyzwania i zadania dla naszych placówek w RFN. Najważniejszym z nich jest podejmowanie bardzo intensywnych działań na rzecz promocji i ochrony polskich interesów gospodarczych w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem polskich przedsiębiorstw o strategicznym charakterze. Kolejnym priorytetem jest bieżące analizowanie sytuacji i polityki gospodarczej Niemiec oraz perspektyw jej rozwoju pod kątem wpływu na współpracę z Polską. Dzięki wszechstronnemu aparatowi analitycznemu dokonujemy bieżących analiz potrzeb tamtejszego rynku pod kątem oferty naszych przedsiębiorców. Placówki MSZ współpracują też z niemieckim oddziałem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, dzięki czemu zapewniamy stałą i bieżącą pomoc dla naszych przedsiębiorców, którzy się po nią zgłaszają. 

Praga – Republika Czeska:

Ambasada RP w Pradze działa na rzecz dalszego zwiększania poziomu obrotów handlowych między Polską a Czechami, również w związku z kryzysem COVID-19. Placówka prowadzi regularne konsultacje z czeskimi resortami gospodarczymi, przedstawicielami mediów oraz think-tanków. W ramach pracy ambasady stale wspieramy polskich przedsiębiorstw poprzez pomoc organizacyjną, aktywność informacyjno-promocyjną i działania interwencyjne oraz lobbingowe np. w kontekście przepisów dot. inwestycji liniowych, ustaw o produktach spożywczych i wyrobach tytoniowych, czy kształtu listy leków refundowanych. Szczególnie koncentrujemy się na promocji Polski jako hubu transportowego, wskazując regionalny potencjał naszych portów, lotnisk, sieci kolei, autostrad i dróg ekspresowych, a także rozwoju żeglugi śródlądowej – co wpisuje się we wspólne dla Polski i Czech cele Inicjatywy Trójmorza.

Paryż – Francja:

Polska jest już dla Francji większym partnerem handlowym niż Rosja, Japonia czy Turcja. Polskie firmy od wielu lat utrzymują pozytywne saldo, z wymianą handlową na poziomie ok. 22 mld euro. Na co dzień pokazujemy, że Polska i polskie podmioty są atrakcyjnym partnerem dla francuskich firm w innowacyjnych projektach przemysłowo-naukowych. We Francji, która w ostatnim czasie przykłada wielką wagę do odbudowy przemysłu europejskiego, spotyka się to z wielkim zainteresowaniem, czego efektem jest duża intensyfikacja kontaktów resortów gospodarczych, wspólne prace nad nowymi regulacjami dot. przemysłu europejskiego, a także wymierne wspólne projekty jak, np. współpraca nad rozwojem baterii IPCEI. Naszym priorytetem są też takie obszary, jak gospodarka wodorowa i cyfrowa. Organizujemy wizyty studyjne we Francji, m.in. dla przedstawicieli polskiego przemysłu kosmicznego i lotniczego oraz polskich firm i ośrodków badawczych zaangażowanych w rozwój elektromobilności w Polsce.

Poza działaniami promocyjnymi, regularnie interweniujemy u władz francuskich w interesie polskich firm; każdy przedsiębiorca, który zgłasza, że styka się z problemami w prowadzeniu swojego biznesu, otrzymuje wsparcie od polskiego państwa.

Konkluzja

Można by powiedzieć, że przekazane nam stanowiska poszczególnych ambasad są politycznie poprawne, językowo spójne, a niektóre frazy brzmią nawet ineresująco. Jednak trudno uznać, że otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Choć nie były one przecież zbyt skomplikowane, to z pewnością ważne dla wielu polskich przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę czas procedowania oraz zawartość merytoryczną przedstawionych odpowiedzi, powstaje wrażenie, że w sferze zrozumienia istoty wsparcia promocji polskich przedsiębiorstw – MSZ i podległe mu ambasady – mają jeszcze sporo do zrobienia. Miejmy nadzieję, że po pandemii, nasza dyplomacja gospodarcza i handlowa przejdzie do zdecydowanej ofensywy i pozostawi w tyle zagraniczną konkurencję. Oczekują tego nie tylko polscy przedsiębiorcy.

Janusz Grobicki  

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię