fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

6.1 C
Warszawa
poniedziałek, 4 marca, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

GLADIUS pomyślnie przeszedł kolejne testy

Na toruńskim poligonie zakończono w przypadające czwartego grudnia, Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii testy weryfikujące działanie Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych. To bezzałogowe efektory wchodzące w skład polskiego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego GLADIUS, który jeszcze w grudniu tego roku trafi na wyposażenie Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Warto przeczytać

GLADIUS to polski system rozpoznawczo-uderzeniowy wyposażony w zaawansowane sensory i efektory, krajowe rozwiązania komunikacji i łączności oraz system kierowania ogniem, a także złożone systemy analizy danych wspierane sztuczną inteligencją. To kolejne nowoczesne rozwiązanie, wdrażane w Siłach Zbrojnych RP. Dzięki niemu znacznie rozszerzone będą możliwości wykrywania celów oraz rażenia na dalekim dystansie przez Wojska Rakietowe i Artylerię.

Założeniem testów polowych było sprawdzenie skuteczności działania Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych (BSP-U). Próby przeprowadzone na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu zakończyły się sukcesem, ponieważ BSP-U z głowicą bojową uderzył w wyznaczony cel i zneutralizował, niszcząc go całkowicie.

Wojska Rakietowe i Artyleria pozostają w gronie liderów modernizacji, czego wyrazem jest bliska współpraca z głównymi krajowymi podmiotami działającymi w tej branży, a w tym z GRUPĄ WB. Zamówiony system GLADIUS poddano testom, których zdanie polegało na sprawdzeniu działania poszczególnych jego elementów oraz całości, przed realizacją zaplanowanych jeszcze na grudzień bieżącego roku dostaw.

Bateryjny moduł bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS opracowano z myślą o potrzebach i w myśl zaleceń Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. System pozwala prowadzić rozpoznanie powietrzne i misje uderzeniowe wykonywane przez wyspecjalizowane bezzałogowe platformy powietrzne GLADIUS. Może być wykorzystywany zarówno w ugrupowaniu bateryjnym, jak i w ramach autonomicznych plutonów lub sekcji wspierających jednostki Wojsk Lądowych.

Przy okazji przeprowadzonej w związku ze Świętem odprawy Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii, system GLADIUS zaprezentowano przyszłym jego użytkownikom. Artylerzyści mieli okazję zapoznać się z elementami systemu, zarówno podczas prezentacji poglądowej, obrazującej opracowane statystyki, jak też w praktycznym działaniu z użyciem wozów dowodzenia i wyrzutni oraz rzeczywistymi efektami BSP-U z głowicą bojową.

GLADIUS stanowi całkowicie polskie opracowanie. Wszystkie wchodzące w jego skład komponenty połączono za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania polem walki TOPAZ. Rozwiązania dowodzenia i łączności (cyfrowa platforma komunikacji pojazdowej FONET, terminale komputerowe, elementy aktywne sieci LAN i WAN, radiostacje taktyczne) oraz integracja w spójny działający system, została zrealizowana przez GRUPĘ WB. Głównym wykonawcą jest WB Electronics S.A., natomiast grono podwykonawców stanowią należące do GRUPY WB – spółki Flytronic S.A. i ZAiUP AREX sp. z o.o. oraz Huta Stalowa Wola S.A.

Systemu GLADIUS tworzą dwie podstawowe odmiany Bezzałogowych Statków Powietrznych. Pierwsze z nich, reprezentujące rodzinę BSP FT-5, służą prowadzeniu misji rozpoznawczych i zostały wyposażone w zestawy sensoryczne, umożliwiające wykrywanie i śledzenie obiektów w paśmie widzialnym oraz w paśmie emisji radioelektronicznej.

Przeznaczeniem bezzałogowych Statków Powietrzno-Uderzeniowych (BSP-U) są misje uderzeniowe, wykonywane z użyciem różnych typów głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzących lub kumulacyjnych. Ich odmianę stanowią Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe Treningowe (BSP-UT). To platformy wielokrotnego użytku, wyposażone w głowice treningowe. Wykonują identyczny zestaw misji, co BSP-U, ale jedynie w ramach symulacji, bez możliwości niszczenia obiektów.

W skład systemu GLADIUS wchodzi także gama pojazdów, a w tym Wozy Dowodzenia szczebla baterii i plutonu, koordynujące i monitorujące działania rozpoznawcze oraz uderzeniowe wyposażone w autonomiczne systemy łączności. Rozwiązania klasy C4I, w tym system TOPAZ przeznaczony do planowania i dowodzenia elementami bateryjnego modułu ogniowego, które zostały zabudowane na podwoziach taktycznych pojazdów wielozadaniowych Waran 4×4 wyprodukowanych w HSW S.A.

Integralne elementy systemu uzupełniają Wozy Wyrzutnie zabudowane na podwoziach pojazdów 4×4, wyposażone w uniwersalną wyrzutnię dla wszystkich Bezzałogowych Statków Powietrznych systemu GLADIUS. Takie rozwiązanie pozwala na pełną zamienność w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyrzutni. System wspierają także inne pojazdy (w tym logistyczne) – Wozy Amunicyjne i Zabezpieczenia Technicznego. Pierwsze zabezpieczają transport BSP FT-5 i BSP-U do wozu wyrzutni, drugie zaś umożliwiają diagnozę uszkodzeń i naprawy polowe sprzętu.


GRUPA WB jest zatrudniającym ponad dwa tysiące pracowników polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

SourceGrupa WB

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!