fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

4.7 C
Warszawa
poniedziałek, 4 marca, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

WB wzmacnia zasoby artylerii Sił Zbrojnych RP

Już po 19 miesiącach, licząc od daty podpisania umowy, bo 20 grudnia 2023 roku GRUPA WB dostarczyła Siłom Zbrojnym RP elementy bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. Przekazano pojazdy oraz bezzałogowe statki powietrzne z rodzin FT-5 i BSP-U

Warto przeczytać

Realizację dostaw poprzedziły pozytywnie przeprowadzone testy, obejmujące m.in. działanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych z głowicą bojową. W ich wyniku nastąpił odbiór przez Wojsko Polskie kolejnych już elementów pierwszego bateryjnego modułu GLADIUS.

Jak informowaliśmy wcześniej, 15 grudnia 2022 roku Siły Zbrojne RP odebrały pierwsze elementy systemu GLADIUS. Dzięki czemu możliwe było rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich z myślą o kolejnych transzach dostaw elementów systemu GLADIUS.

Umowę na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym podpisano jeszcze 6 maja 2022 r. Stronami zawartego kontraktu są Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i główna spółka GRUPY WB – WB Electronics S.A.

Pakiet logistyczny obejmuje kompleksowe dostawy zestawów obsługowych oraz pełne serwisowanie bezzałogowych statków powietrznych. W skład pakietu szkoleniowego, oprócz samego szkolenia żołnierzy, weszły treningowe bezzałogowe statki powietrzne wraz z symulatorami systemu.

Prezentowane na zdjęciu bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS służą do precyzyjnego rażenia celów oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych FT-5.

Rolę efektorów systemu pełnią uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne BSP-U, zintegrowane z pozostającym na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP narodowym systemem kierowania ogniem TOPAZ.

W skład bateryjnego modułu wchodzą również: wozy wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy obsługi technicznej, inne pojazdy wraz z zapasem uderzeniowych BSP-U.

Stałe doposażanie Sił Zbrojnych RP w nowoczesne instrumenty i narzędzia współczesnego pola walki na bazie krajowych rozwiązań i produkcji rodzimego przemysłu, poza aspektem ekonomicznym i logistycznym, pozwala na bieżące doskonalenie oferowanego sprzętu, zgodnie ze wskazaniami jego użytkowników, kompleksowe szkolenie załóg, niezawodne serwisowanie i ciągłość dostaw.

Tym samym stale wzmacniany potencjał obronny Wojska Polskiego wykorzystuje efekt synergii wynikający ze współpracy z polskim przemysłem obronnym, proponującym rozwiązania na najwyższym poziomie technicznym i technologicznym, sprawdzone w warunkach pełnoskalowego konfliktu zbrojnego, co więcej w cenie nieosiągalnej dla producentów sprzętu o porównywalnych parametrach.

Rosnący udział krajowych komponentów wchodzących na wyposażenie Sił Zbrojnych RP gwarantuje autonomię w zakresie dysponowania posiadanymi zasobami, ich alokację zgodną ze strategią obronną RP oraz efektywne współdziałanie w ramach zobowiązań sojuszniczych NATO. W sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą i prób destabilizowania granicy państwowej stanowiącej granicę wschodniej flanki NATO nasz wkład w budowę systemu zbiorowego bezpieczeństwa nabiera dodatkowej wagi i znaczenia.


GRUPA WB jest zatrudniającym ponad dwa tysiące pracowników polskim producentem nowoczesnych rozwiązań technicznych, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo jest największym w Europie producentem sprawdzonych w warunkach bojowych bezzałogowych systemów powietrznych rodzin FT-5, FLYEYE oraz WARMATE. GRUPA WB działa globalnie na rynku systemów łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektromobilności i obronności.

SourceGrupa WB

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię