fbpx

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

24.8 C
Warszawa
poniedziałek, 22 lipca, 2024

"Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów"

Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT, która m.in. likwiduje tzw. podatek od zrzutek

Warto przeczytać

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o VAT zmieniającą szereg różnych przepisów podatkowych. Nowela m.in. podwyższa limit sprzedaży małego podatnika do 2 mln euro, likwiduje tzw. podatek od zrzutek, a w przypadku przychodów z najmu wprowadza osobny limit dla każdego z małżonków.

Za uchwaleniem noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw głosowało 278 posłów, nikt nie był przeciw, a 170 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

Trzonem nowelizacji ustawy o VAT są rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT (tzw. pakiet Slim VAT 3 – Simple Local and Modern VAT). Poprawiona ma zostać także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nowe przepisy zmniejszą także formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy – z punktu widzenia rozliczania podatku VAT – ma być łatwiejsze i mniej czasochłonne.

W trakcie sejmowych prac nad nowelizacją dołączono do niej szereg przepisów zmieniających inne regulacje podatkowe – dotyczące podatku zryczałtowanego, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn.

Zmiana w podatku zryczałtowanym od przychodów ewidencjonowanych obejmuje kwestię opodatkowania przychodów z najmu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoby uzyskujące przychody z najmu płacą podatek o stawce 8,5 proc. od przychodów nieprzekraczających 100 tys. zł; powyżej tego limitu stawka rośnie do 12,5 proc. Kiedy przychody z najmu uzyskują małżonkowie to limit 100 tys. zł obejmuje ich oboje. Nowela zrównuje sytuację małżeństw z innymi podatnikami. Oznacza to, że każdy z małżonków będzie miał własny limit 100 tys. zł.

Nowelizacja odnośnie zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych poszerza krąg osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej, o dziadków. Obecnie bowiem wśród osób z najbliższej rodziny, które opiekują się osobą niepełnoprawną i jednocześnie mogą skorzystać z ulgi, nie ma dziadków.

Inna zmiana dotyczy limitu łącznych dochodów rodziców dziecka niepełnosprawnego, poniżej którego mogą oni korzystać z ulgi na dziecko. Obecnie rodzice jednego dziecka nie mogą korzystać ulgi na dziecko w sytuacji, jeśli ich łączne dochody przekraczają 112 tys. zł. Nowelizacja sprawia, że rodzice dziecka niepełnosprawnego będą mogli korzystać z ulgi na dziecko bez limitu.

Nowela zmienia także przepisy w zakresie podatku od zysków kapitałowych. Chodzi m.in. o kwestię rozliczenia dochodów z inwestycji w jednostki funduszy. Przedstawiciel resortu finansów podczas prac nad ustawą w Sejmie tłumaczył, że obecnie od dochodów z funduszy inwestycyjnych pobierany jest podatek zryczałtowany, po powoduje, że nie można kompensować dochodów z tego źródła ze stratami np. z akcji. Po zmianie przepisów dochody z funduszy będą mogły być kompensowane ze stratami z dochodami z innych dochodów kapitałowych.

Zmianie ulegną również zasady rozliczenia dochodów z obligacji, które zostały zakupione na rynku wtórnym. Jak tłumaczył resort finansów, chodzi o to, by nie płacić podatku od kwoty większej niż realny zysk, co może mieć miejsce w określonych sytuacjach.

Zgodnie z nowelą zmiany dotyczące podatku PIT oraz ryczałtu od najmu mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

Nowelizacja przepisów pozwoli również składać zeznania podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Poza tym zmiany dotyczą także obowiązku składania jednolitych plików kontrolnych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz przez firmy. Przede wszystkim zmieniono termin wprowadzenia obowiązku wysyłania JPK z danymi z podatków dochodowych – a więc w przypadku JPK CIT obowiązek wejdzie w życie od 31 grudnia 2025 roku, zaś w przypadku JPK PIT – od 31 grudnia 2026 r. Poza tym przepisy precyzują, że jednolite pliki kontrolne mają być wysyłane po zakończeniu roku podatkowego, a nie miesiąca czy kwartału.

W nowelizacji znalazły się także zapisy odnoszące się do ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podwyższeniu ulegną progi dotyczące nabycia od jednego zbywcy, po przekroczeniu których płaci się ten podatek. Chodzi o podniesienie do 36 120 zł progu w ramach I grupy podatkowej, do 27 090 zł w ramach II grupy podatkowej oraz do 5 733 zł w ramach III grupy podatkowej. Tym samym nowelizacja likwiduje tzw. podatek od zrzutek, który pojawił się w ustawie deregulacyjnej. Wprowadziła ona bowiem limity dla darowizn otrzymanych od wielu osób, co prowadzi do opodatkowania m.in. zrzutek charytatywnych. Na początku lutego br. premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że nie pozwoli, “żeby to w jakikolwiek sposób wpłynęło na kwestie zbierania środków na cele charytatywne i tego typu inicjatywy”. Poinformował, że wydał dyspozycję Ministerstwu Finansów, żeby niezwłocznie uściślić te kwestie. Odpowiednie zmiany zaproponowano podczas prac w Sejmie nad projektem noweli ws. Slim VAT 3.

W trakcie prac nad ustawą przyjęto również poprawkę do ustawy o podatku od spadków i darowizn, zmieniającą okres, za który oblicza się wartość przekazanych w ramach darowizny środków. W obecnie obowiązujących przepisach okres, za który liczy się uzyskane tytułem darowizny środki od jednego darczyńcy, wynosi 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie. Poprawka wprowadziła zasadę, że wartość środków liczy się w roku, w którym nastąpiło nabycie środków w ramach darowizny, oraz za okres 5 lat przed tym rokiem.

Nowelizacja zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł łatwiej prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Chodzi m.in. o możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych. Zmniejszone mają zostać formalności w obrocie międzynarodowym. Nie będzie już m.in. formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Nowe przepisy liberalizują też warunki szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych. Doprecyzowane zostały zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Przewidziano rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków, które zgromadzone są na rachunku VAT, na kolejne podatki oraz opłaty, m.in. na podatek od sprzedaży detalicznej.

Ustawa wprowadza też system miarkowania sankcji VAT, nakazujący brać pod uwagę sytuację ekonomiczną podatnika. Oznacza to, że organy podatkowe podczas ustalania sankcji VAT będą uwzględniały konkretne okoliczności danej sprawy, a sankcje będą miały charakter zindywidualizowany.

W trakcie prac nad ustawą zmieniono też datę wejścia jej życie z 1 kwietnia 2023 r. na 1 lipca 2023. (PAP)

mick/ mmu/

Więcej artykułów

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz!
Wpisz imię

Najnowsze artykuły